F.A.Q.


Frequently asked questions:

1. Ech well mattmaachen, mee kann net lafen!?

Dann treppel einfach! Ett ass keen Tempo virgeschriwwen, dofir kanns du deng Ronnen sou lues "lafen" wéi ett vir dech richteg ass! Ops du an den 30min 1 oder 12 Ronne leefs ass dir iwwerlooss! Dat selwecht gellt genau sou beim Drénken: DU bestemms däin Tempo! Zudem kanns du zu jidder Moment ophaalen a gess matt dengen ofgeschlossenen Ronnen an d'Wertung geholl!

2. Kenne mir net als Team untrieden (1 leeft, 1 drénkt)?

...wéi traureg! Nee, mol éierlech: Fannen déi Idee Faul! De Reiz vun der Course besteet jo dorann, dass mir Allrounder sichen déi béides kennen! Soss kommen d'nächst Joer Koeppe Jhemp an David Fiegen als Team! ...woubäi: do géif ech eng Ausnahm maachen ;-)

3. Wou ass Bettenduerf?

5km vun Dikrech! Do wou och de Fräeschebal & Bambisbal sinn! Ech gesinn awer kee Problem wéis du dohinn kenns, éischter wéis du rem Heem fiers! Am beschten matt engem Chauffeur oder vläit zeguer mam Night Rider (schließlech kanns du Owes nach bis um Karaoke Bal bleiwen). PS: mir hunn och e Camping

4. Wou a wéi kann een sech do umellen?

Umellen kanns du dech hei op der Homepage ab Juli 2014

5. Wéi bereeden ech mech vir?

Gesond bleiwen an nix matt Medikamenter! Zudem solls de an enger kierperlecher Verfassung sinn, déi ett dir erlaabt de Béierlaf ouni Schied duerchzestoen!!! (Vläit eng Kaap fir géint d'Sonn! Well déi kann drecken...) Fir den Träning ginn zwou Methoden:

Methode 1: Gesond Ernährung, vill lafe goen an vun Zäit zu Zäit e puer Béier drénken.

Methode 2: Géi an matt Kollegen een drénken an dénk net weider driwwer no.